Datum
20 februari 2014

De start met plaatsspecifieke bekalking is gemaakt

Februari 2014- Afgelopen week is Werktuigencoöperatie ‘De Hondsrug’ begonnen met het bekalken van de percelen in de Veenkoloniën die meedoen aan het praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie”.


Bodemscan
Binnen het praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie” wordt gekeken naar effecten van plaatsspecifieke bekalking bij verschillende gewassen zoals graan en suikerbieten. Ook wordt geëxperimenteerd met plaatsspecifieke Kali-giften in zetmeelaardappels, afhankelijk van de variatie van het organische stof gehalte.
Bij alle deelnemers is ondertussen de pH en organische stof variatie van een perceel in kaart gebracht met de Veris bodemscan.Op de percelen komen dit jaar zetmeelaardappelen, suikerbieten of gerst te staan. De Veris bodemscanner van Agrometius brengt de variatie binnen een perceel in beeld van de pH, het organische stofgehalte, de elektrische geleidbaarheid en de hoogteverschillen. Agrifirm vertaalt deze gegevens tot een plaatsspecifieke advies en strooikaart voor kalk. De coöperatieve werktuigenvereniging Weco de Hondsrug heeft een kalkstrooier laten aanpassen om deze strooikaart in te lezen en plaatsspecifiek een enkelvoudige kalkmeststof (Ankal) te kunnen strooien. 

Proefststroken
Gedurende het komende groeiseizoen wordt op diverse praktijkpercelen de ontwikkeling van de gewassen gevolgd die op een verschillende wijze bekalkt. Hiervoor zijn per perceel 2 proefstroken aangelegd: een proefstrook die wordt bekalkt op basis van een zogenaamde bodemscan en een proefstrook die op de traditionele wijze wordt bekalkt (volvelds).
Daarnaast heeft PPO een trappenproef aangelegd op proefboerderij ’t Kompas. Op basis van de bodemscan zijn er drie locaties geselecteerd: een gebied met respectievelijk een organische stofgehalte van <8%, 8-15% en >15%. De pH-waarden daar waren iets te laag, en worden verhoogd worden tot een optimale pH van respectievelijk 5.2, 5.1 en 5.0. Om het effect van de bekalking inzichtelijk te krijgen zijn per locatie 4 niveaus van kalkgift in 3 herhalingen toegediend.

De opbrengst
Bij de oogst wordt de opbrengst bepaald van de proefstroken. Dan zal ook blijken of deze innovatieve wijze van bekalken leidt tot een betere opbrengst en kwaliteit ten opzichte van de traditionele werkwijze.

Belangstelling?
Belangstellenden voor de activiteiten van dit praktijknetwerk kunnen zich nog opgeven voor deelname aan bijeenkomsten, demonstraties en open dagen. Dit kan door naam en email door te geven aan de projectleider via: johan.booij@wur.nl

In het blad 'schakel in succes' (jan 2014) van Agrifirm, pag. 26-27 staat een uitgebreid artikel over hetzelfde onderwerp. De brochure van het product staat op de website van Agrometius. Hieronder ziet u een filmpje van precisie bekalking.