Datum
09 april 2014

Bonte gronden met gevarieerde elementen

April 2014 - Doelgericht en plaatsspecifiek bemesten met  micro-elementen kan de opbrengst verhogen zonder onnodig veel dure meststoffen te gebruiken. Uit bodemanalyses blijkt dat de gehaltes aan sporenelementen soms laag zijn. Echter, veenkoloniale gronden zijn zogenaamde bonte gronden.


Het doel is om de gevarieerdheid in de bodems in kaart brengen, en dit te vertalen naar een taakkaart voor plaats specifiek bemesten.Het project telt naast de twee aanvragers nog 6 deelnemers. Een daarvan is het demo bedrijf “ Op de Es” te Zeijen, van DLVPlant.

Alle deelnemers hebben een perceel gescand en in overleg met de teeltspecialist gekozen voor een of meerdere (sporen) element (en), om mee te experimenteren. De scan levert van een perceel kaarten op met gehaltes.
Koper is het element dat regelmatig een lage waarde geeft. In overleg wordt dan een demo strook aangelegd.

Op de afbeeldingen:
-Pootmachine met twee separaat aangestuurde bemestingtanks.
-Bodemscan op koper

Praktijknetwerk Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen