Datum
05 oktober 2015

Gamma scan geeft deelnemers van het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen” inzicht.

Het zoeken naar een grotere betrouwbaarheid van de gamma scan blijft, maar het vertrouwen om gebruik te maken van de gegevens van de gamma scan groeit. Zo kan de ervaring die opgedaan is in het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen “ het best worden omschreven. De deelnemers gaan voort met het in kaart brengen van hun percelen, en gebruiken het verkregen inzicht om op basis van de digitale bodemkaarten, al of niet plaats specifiek, te bemesten.


Het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen” is sinds 2014 actief om op basis van de digitale bodemkaarten van de gamma scan te experimenteren met plaats specifiek bemesten. Voor de ervaringen en resultaten kan men terecht op de website www.ppbm.nl , waar naast uitleg van het project en de werking van de scan ook de resultaten van de binnen het project uitgevoerde praktijkproeven te vinden zijn. De bij de diverse deelnemers aangelegde proeven gaven geen significante verschillen te zien. Er zijn teveel invloeden die  onzekerheden inbouwen, zoals de analyses op het lab, de gamma scan zelf, die volgens de eigenaar ook betrouwbaarder kan, en het feit dat proefveldjes gewoon op een praktijkakker liggen.

De deelnemers bleven echter onverminderd enthousiast, en wilden meer bodems scannen. Het praktijknetwerk heeft de verlenging van het project aangegrepen om te onderzoeken op welke wijze de kalibratie en modellering van pH met de gammabodemsensor verder geoptimaliseerd kan worden. Naast de pH bleven de deelnemers om meerdere kaarten vragen, o.a. die van het kali gehalte.

1 september jongstleden is de groep weer bij elkaar geweest. Hoewel de resultaten bij de procesbegeleider (Harm de Vries) en de teeltdeskundige (Bert Huizinga ) nog steeds een terughoudende reactie opriep, waren de deelnemers veel positiever. Hun eigen ervaringen met het plaats specifiek bemesten van Kali, het plaats specifiek bekalken, of het volvelds toepassen van Cu voor een graangewas maakte hen enthousiast. Ook voor 2016 hebben de deelnemers opnieuw de gamma scan gecontracteerd om nieuwe percelen in kaart brengen. Het combineren van de kaarten met hun eigen kennis van het perceel geeft de deelnemers veel inzicht.

Door een deelnemer is in dit verband opgemerkt: "De grote verschillen in het perceel zijn duidelijk en herkenbaar. De scan mag dan wel niet 100% accuraat zijn, het is meer dan niks."

 Meer informatie bij: Harm de Vries; www.ringadvies.nl