Datum
14 september 2015

Lancering beslisboom bodemverdichting

In het praktijknetwerk “Opheffen bodemverdichting” is een beslisboom ontwikkeld. Er zijn verschillende typen bodemverdichting. Ze kunnen natuurlijk van aard zijn, denk hierbij aan dichte pakking van zandkorrels, of slecht doorlatende veenlagen. Maar bodemverdichting kan ook ontstaan door machine gebruik en berijding van percelen onder te natte omstandigheden.


De beslisboom beschrijft voor verschillende situaties bodemverdichting hoe deze opgeheven kan worden. Er zijn verschillende storende lagen of bodemprofielen die voorkomen in de Veenkoloniën. Elke situatie vraagt een andere aanpak met machines. De beslisboom beschrijft deze bodemprofielen en bijbehorende maatregelen. Daarnaast zijn er tips gegeven die inzicht geven in de perceelsituatie, of type bodemverdichtingen die kunnen voorkomen.