Zoek op project:
26-09-2013
Akkerranden Veenkoloniën
Binnen dit praktijknetwerk wordt onderzocht of het mogelijk is om de biodiversiteit te verhogen en bodemverbetering tot stand te brengen met behulp van akkerranden.
26-09-2013
Beheersing aarfusarium tarwe
Binnen dit praktijknetwerk wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van een betere bestrijdingsstrategie(en) voor aarfusarium in tarwe en het optimaliseren van de opbrengst en kwaliteit van deze teelt in de Veenkoloniën.
26-09-2013
Beheersing Stemphylium Veenkoloniën
Binnen dit praktijknetwerk worden praktische handvatten ontwikkeld voor de bestrijding, c.q. vermindering van de schade, van Stemphylium in de suikerbietenteelt op basis van verschillende grondbewerkingen en bemestingsvarianten.
26-09-2013
Afvalrecycling door paddenstoelen
In dit praktijknetwerk wordt een basis gelegd voor het verder ontwikkelen van mycelium als biologisch proces om afvalproblemen aan te pakken, waarbij afval zoveel mogelijk op een bedrijf voor hergebruik geschikt gemaakt wordt. Twee glastuinders gaan in dit project hiermee aan de slag.
25-09-2013
Bewaarkennis
Het doel van dit praktijknetwerkproject is het realiseren van een verlaging van het zetmeelverlies van 10% naar 5% door telers meer kennis en inzicht te verschaffen over het bewaren van de verschillende aardappelrassen.
26-09-2013
Bio Energy Processor
Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van de Bio Product Processor (BPP) van TCEGofour te Stadskanaal. De BPP zet oliehoudende gewassen door een enzymatisch proces om in (half)fabrikaten van hoge waarde.