Zoek op project:
26-09-2013
Graanhaantjes: natuurlijke plaagbeheersing
Met bloeiende akkerranden kunnen natuurlijke vijanden van bladluizen gestimuleerd worden. In geïntegreerde gewasbescherming kan dat winst voor portemonnee, natuur én milieu betekenen. In de graanteelt kan echter het Graanhaantje (een keversoort) alsnog reden zijn om insecticiden te moeten gebruiken.
26-09-2013
Het managen van vocht in de Veenkoloniën
Door het doen van boerenexperimenten wordt in het kader van dit praktijknetwerk onderzocht hoe de vochtvoorziening gemanaged kan worden door maximaal gebruik te maken van systemen die het vocht vasthouden en/of gedurende langere tijd beschikbaar stellen aan het gewas.
26-09-2013
Injectiemachine precision release
Binnen dit praktijknetwerk wordt een nieuwe landbouwmethode geïntroduceerd: de injectie (ploeg)machine. Deze techniek maakt met een innovatief ploegmes een snede met een diepte van 30-40 cm diepte in de landbouwgrond en tilt deze op in plaats van om te ploegen.
26-09-2013
Integraal Plaagdierbeheer Pluimveehouderij
De aanvragers hebben bedrijven in de pluimveehouderij. In dit project willen zij de aandacht voor integraal plaagdier management (IPM) onder de loep nemen.
26-09-2013
Introductie nieuwe rassen
Het doel van dit praktijknetwerkproject is het realiseren van een verhoging van de gemiddelde zetmeelopbrengst per hectare met 10% door telers meer kennis en inzicht te verschaffen over de eigenschappen van nieuwe zetmeelverhogende rassen en verbeterde phytophthoraresistente rassen.
26-09-2013
Irrigatie als sleutel voor opbrengstverhoging & Vroegtijdige slijtage gewassen door beregening
Deze twee gekoppelde praktijknetwerken ontwikkelen een beregeningsstrategie voor de gewassen graan en zetmeelaardappelen.