Zoek op project:
25-09-2013
Klei voor de Veenkoloniën
Doel van dit praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen over de mogelijkheid nutriëntarme zandgronden op een rendabele manier te verrijken met klei om vruchtbaarheid en waterbufferend vermogen te verhogen en stuifgevoeligheid te reduceren.
26-09-2013
Koloniale kringloopboeren
Met dit praktijknetwerk worden veenkoloniale boeren, koloniale kringloopboeren! Met een serie "schop in de grond" bijeenkomsten wordt de hernieuwde dialoog aangegaan tussen melkveehouders onderling, melkveehouders en akkerbouwers en gebiedspartijen.
26-09-2013
Koolzaad als derde gewas: biodiesel en krachtvoer
Het doel van dit praktijknetwerk is om nieuwe kennis te ontwikkelen en te verspreiden ten aanzien van innovatieve wisselteelt (maïs en koolzaad) en de verwerking van koolzaad via koud persen.
26-09-2013
Leren werken met opbrengstvariatie
Dit praktijknetwerk ontwikkelt concrete handvatten voor gerichte teeltmaatregelen bij granen waarbij plaats specifieke gegevens over (met name fysische en chemische) bodemeigenschappen en opbrengsten worden vertaald naar gerichte teelthandelingen (plaatsspecifieke bemesting, grondbewerking, bespuitingen etc.).
26-09-2013
Mariadistel en Valeriaan: nieuwe teelt farma
In de Veenkoloniën is een verschraling van het teeltareaal, de biodiversiteit neemt af en daardoor de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid. Dit beïnvloedt de kans op bodemziekten en plantgezondheid (productie) negatief.
26-09-2013
Meer met minder door rechte sporen
Dit praktijknetwerk onderzoekt de besparingsmogelijkheden van mineralengebruik door een efficiëntere manier van toediening (met GPS mest brengen daar waar de plant gaat groeien).