Zoek op project:
26-09-2013
Minder toeren
Dit praktijknetwerk wil de kosten voor percelen op afstand omlaag brengen. Om dit te behalen wordt het dieselverbruik van de diverse maatregelen die men hiervoor kan nemen met elkaar vergeleken.
25-09-2013
Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed
Met dit praktijknetwerk gaan de deelnemers op zoek naar een koel- en bewaartechniek voor TBM-pootgoed (TBM= Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen) die energiezuinig, milieuvriendelijk en prijstechnisch aantrekkelijk is.
26-09-2013
Ontwikkeling duurzame hoogrenderende aardappel
De doelstelling van dit innovatieproject is het middels traditionele veredeling ontwikkelen van duurzame zetmeel- en consumptieaardappelrassen met een van jaar tot jaar robuuste, hoge opbrengst.
30-06-2015
Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer
Op het gebied van de bodem is al heel veel kennis ontwikkeld. Toch wordt deze kennis nog maar beperkt in de praktijk toegepast. Onder het motto ‘Van kennis naar kunde’ is een praktijknetwerk samengesteld waarin het ontwikkelen van een methode centraal stond.
26-09-2013
Opbrengstmeting als gids
In het project wordt de praktische toepasbaarheid van precisie landbouw meettechnieken onderzocht. Digitale opbrengst-meetgegevens van de graanteelt worden gecombineerd met biomassa-meetgegevens van het graan tijdens het groeiseizoen.
26-09-2013
Optimale bemesting nieuwe zetmeelaardappelrassen
Binnen dit praktijknetwerk worden huidige bemestingsadviezen aangescherpt voor nieuwe zetmeelrassen, zodat die aansluiten bij de opbrengstpotentie van die nieuwe rassen en rekening houden met de grondsoortverschillen in de Veenkoloniën en de bemestingsruimte (N en P) binnen het bedrijf.