Zoek op project:
26-09-2013
Peulvruchtenvoerteelt op natuurakkers Veenkoloniën
De voornaamste doelstelling van dit praktijknetwerk is het uitwisselen van de spaarzaam opgebouwde kennis op het gebied van de teelt van peulvruchten op natuurakkers.
26-09-2013
pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie
Binnen deze vijf praktijknetwerken wordt een plaatsspecifiek en verbeterd bekalkingsadvies ontwikkeld dat in de praktijk bruikbaar is en de mogelijkheid biedt om beter in te spelen op de grote verschillen in pH en reacties van verschillende bodemtypen in de Veenkoloniën (zandkoppen/humeuze gronden).
26-09-2013
Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen
Doelgericht en plaatsspecifiek bemesten met micro-elementen kan de opbrengst verhogen zonder onnodig veel dure meststoffen te gebruiken. In dit praktijknetwerk willen we de kennis hierover uitdiepen en delen.
25-09-2013
Pootgoedvoorbehandeling
Specifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is pootgoedvoorbehandeling. Om maximale groei te bewerkstelligen is een lang groeiseizoen van belang. Verlenging kan alleen gerealiseerd worden in de lente/begin zomer en niet in de nazomer.
26-09-2013
Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland
Het doel van dit praktijknetwerk is om een kennisnetwerk (van en door boeren) op te bouwen over bosbeheer en functievervulling van bos (o.a. biodiversiteit en biomassa).
25-09-2013
Praktijknetwerk opheffen bodemverdichting & Praktijknetwerk kwantificeren effecten bodemverdichting
De laatste jaren wordt terecht meer aandacht voor de bodem gevraagd. Een goede bodemstructuur verhoogt het rendement van de N- en P-bemesting. Optimale groei en een topopbrengst is het doel.