Zoek op project:
26-09-2013
Praktijknetwerk Uienteelt Veenkoloniën
Doel van dit praktijknetwerk is om de oorzaken van plaatsspecifieke groeiachterstand in zaaiuien te achterhalen in praktijkpercelen en om praktijkrijpe oplossingen te definiëren.
26-09-2013
Rassendemonstratie
Specifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is rassenkeuze. Ieder ras heeft specifieke eigenschappen en daarmee een eigen teeltwijze en opbrengst. Bij deze eigenschappen kan gedacht worden aan levertijd, invloed van grondsoort, vochtvoorziening, ziekteresistentie.
26-09-2013
Rasspecifieke stikstofbemesting
Specifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is rassenkeuze. Ieder ras heeft specifieke eigenschappen en daarmee een eigen teeltwijze en opbrengst. Bij deze eigenschappen kan gedacht worden aan levertijd, invloed van grondsoort, vochtvoorziening, ziekteresistentie.
03-10-2013
Regelbare drainage Veenkoloniën
Binnen het praktijknetwerk wordt de meerwaarde van een peilgestuurd drainagesysteem aangetoond voor de teelt van akkerbouwgewassen.
26-09-2013
Samen sterk
Het doel van dit praktijknetwerk is om de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderijbedrijven te optimaliseren op het gebied van mineralenbenutting en grondgebruik.
06-03-2014
Scholars zaaien, leiders oogsten
Door de inzet van de 'scholars' van het Nuffield International netwerk wordt kennis ontwikkeld en verspreid rond de thema’s ‘Inkomenssteun’ en ‘afhankelijkheid’.