Zoek op project:
26-09-2013
Samen de helft minder spuiten
Deze ondernemers zijn ervan overtuigd dat precisie-vakmanschap in een rijenspuitmethode kan leiden tot een duurzaamheidswinst, die minstens even goed en misschien wel betere resultaten oplevert dan met GPS elektronica.
26-09-2013
Sens(oren): gevoel en verstand van bodem
Beter gebruik van sensoren begint met voldoende kennis over de bodemprocessen m.b.t. de vochtvoorziening, over de apparatuur en hoe en waar deze in de percelen is in te zetten.
26-09-2013
Soja van Nederlandse bodem
Binnen dit praktijknetwerk wordt de beschikbare kennis over de teelt van Soja verzameld. Samen met deskundigen wordt dit verder uitgebouwd en verspreid. Er leven nog een heleboel vragen ten aanzien van de optimale teelt.
05-11-2014
Steenmeel
Gedurende drie jaar wordt de invloed van het éénmalig opbrengen van steenmeel in bodem en gewas gevolgd. Gewasrotatie: bieten, aardappel, graan.
24-09-2013
Sturen met organische stof in de Veenkoloniën
Binnen het praktijknetwerk wordt kennis ontwikkeld over duurzaam bodembeheer bij een intensief bouwplan en op veenkoloniale gronden in relatie tot opbrengstzekerheid, klimaatveranderingen en bodembiodiversiteit.
26-09-2013
Tarrareductie Chichorei
Doel van het praktijknetwerk is om kennis te verzamelen en uit te wisselen over de mogelijkheden om het schonen zo optimaal mogelijk uit te voeren (zoveel mogelijk grond uit de partij schonen en daarnaast de verliezen aan cichoreiwortels zo beperkt mogelijk houden).