Zoek op project:
26-09-2013
Teelt lelie uitgangsmateriaal uit de grond
Het praktijknetwerk heeft als doel om een nieuwe, duurzame keten te stichten voor virusvrij lelie uitgangsmateriaal geteeld uit de grond.
26-09-2013
Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen
Door dit praktijknetwerk wordt een toolkit ontwikkeld voor de optimale inzet van organische meststoffen en reststoffen uit de regio.
26-09-2013
Veenbronnen
Binnen het praktijknetwerk wordt kennis verzameld over de mogelijkheden om verliezen bij energieverbruik her te gebruiken in de regio. Dit project beoogd de duurzaamheid te vergroten.
26-09-2013
Veldleeuwerik Veenkoloniën
Als veldleeuwerik telers in de Veenkoloniën is ons doel te ontdekken hoe we met een duurzaam bodembeheer in de praktijk kunnen omgaan met veranderingen door klimaat.
25-09-2013
Versterking Rixonaketen in de Veenkoloniën
Doel van het praktijknetwerk is om kennis uit te wisselen over de vraag hoe we aardappelen voor de vlokken en granulaat industrie langer kunnen bewaren; dit zonder de inzet van CIPC.
26-09-2013
Waterberging Veenkoloniën
Dit praktijknetwerk heeft tot doel om de wijken (waterverbindingen) in de Veenkoloniën (meer) in te zetten.