Zoek op project:
26-09-2013
Bodemsensing Storende lagen Veenkoloniën
Het project Bodemsensing streeft naar het ontwikkelen van een bodemsensor die, gekoppeld aan een trekker, snel en nauwkeurig de bodemweerstand in de bodem kan meten.
25-01-2016
Boeren Op Goede Grond
Uit klimaatonderzoek blijkt dat de landbouw in de toekomst te maken krijgt met een warmer, droger klimaat en met periodes van hevige regenval. Het onderzoek laat ook zien dat de landbouw kan anticiperen op deze klimaatverandering door te werken aan bodemverbetering.
26-09-2013
Duurzaam elektrisch beregenen
Het praktijknetwerk wil kennis opdoen over de inzet en toepassing van duurzaam elektrisch beregenen. Onderzocht wordt wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
26-09-2013
Duurzaamheid in beeld in de Veenkoloniën
Binnen dit praktijknetwerk wordt een benchmark en een set van kengetallen ontwikkelt waarmee bedrijfsresultaten met elkaar te vergelijken zijn. Hiermee zijn ondernemers in staat hun bedrijfsresultaten te vergelijken en waar nodig bij te sturen om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.
26-09-2013
Duurzame bietenteelt door pH precisie
Duurzame bietenteelt door pH precisie. Binnen dit praktijknetwerk wordt gewerkt aan twee zaken.
26-09-2016
Financieel effect van kruidenrijke randen bij de groene zetmeelaardappel
Innovatie Veenkoloniën in nauwe samenwerking met PPO/Proefboerderij en de ANOG hebben in 2014 het project groene zetmeelaardappel opgestart.