Zoek op project:
03-12-2018
POP3- Kringlooplandbouw Veenkoloniën
Kennismaken, gedachten en ideeën uitwisselen stond centraal tijdens de startbijeenkomst van de Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Veel suggesties en vragen zijn naar voren gekomen aan de hand van de vier verschillende thema’s (bodemkwaliteit, precisielandbouw, mest en compost & samenwerking).
13-06-2018
POP3- Praktijknetwerk Vochtmanagement
In het kader van het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën” is deze week een demonstratie veld aangelegd bij akkerbouwer en loonwerker Hendrik Luth te Wedde waarin gedemonstreerd wordt hoe zoete bataat (ook wel genoemd zoete aardappel) zich ontwikkelt onder een teeltsysteem van druppelirrigatie.
06-12-2017
POP3 - Update praktijknetwerken Delphy
Inmiddels zijn er weer een flink aantal voortgangsberichten gepubliceerd van de praktijknetwerken van Delphy. Via deze link komt u uit bij de website van Delphy waar de voortgangsberichten per thema te downloaden zijn. Links op deze pagina kunt u ook de voortgangsberichten downloaden!
15-12-2017
POP3 - Stand van zaken Project IDA
Het doel van het project IDA is het versnellen van de ontwikkeling van duurzame, robuuste aardappelrassen die een hogere opbrengst combineren met hogere resistentie tegen ziektes en tevens toleranter zijn tegen abiotische stress met een goede kwaliteit en niveaus van inhoudsstoffen zoals zetmeel, eiwitten en suikers.
20-06-2017
POP3 - Resultaten vergroeningsexperimenten
In de herfst van 2016 is InnovatieVeenkolonien een proef gestart om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na winter). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.
01-05-2017
POP3 - HLB is gestart met project 'Veenkoloniale AM precies in beeld'
In de Veenkoloniën zien we sinds een aantal jaren een toename van “hoge” besmettingen met aardappelmoeheid. En dit wordt niet alleen gevonden na de teelt van vatbare of laag resistente rassen. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van een hoog AM-resistent ras op.