Datum
20 maart 2019

POP3 - Kringlooplandbouw Veenkoloniën Profiel deelnemers

In het kader van het POP3 project Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaat Boerenverstand in gesprek met twee agrariërs om een goed inhoudelijk beeld te krijgen waar ze mee bezig zijn en wat ze belangrijk vinden. Lees hieronder de profielen van Berend Pieter Jansema, akkerbouw in Sellingen en Detmer Wage, akkerbouwer in Wedde. Profiel Berend Pieter Jansema
Berend Pieter Jansema heeft een akkerbouwbedrijf in het Groningse dorp Sellingen. Hij beteelt hier 200 hectare zandgrond en heeft aardappelen, suikerbieten, vezelhennep en zaaiuien in het bouwplan. Lees hier het volledige profiel


Profiel Detmer Wage 
Detmer Wage woont in Wedde en beteeld 170 hectare zandgrond. 1/3 hiervan is aardappelen, 1/6 bieten en de overige 50% is graangewas.Lees hier het volledige profiel