Datum
13 juni 2018

POP3- Praktijknetwerk Vochtmanagement Delphy en Luth te Wedde aan de slag met druppelirrigatie in zoete bataat

In het kader van het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”  is deze week een demonstratie veld aangelegd bij akkerbouwer en loonwerker Hendrik Luth  te Wedde waarin gedemonstreerd wordt hoe zoete bataat  (ook wel genoemd zoete aardappel)  zich ontwikkelt onder een teeltsysteem van druppelirrigatie.


In het praktijknetwerk Vochtmanagement is aangetoond dat het systeem van druppelirrigatie een bijdrage kan leveren aan het verder optimaliseren van diverse teelten.

De teelt van zoete bataat is nieuw in de Veenkoloniën en is een teelt die veel water vraagt en ook laat geplant wordt. Een teelt die mogelijk veel voordeel heeft van druppelirrigatie vanuit het oogpunt van vervroeging van de teelt.

Afgelopen maandag is een klein demoperceel geplant. De zoete bataat kwam uit Spanje  In dit project wordt samengewerkt met het netwerk Zoete Bataat, een netwerk olv Cor van Oers van Delphy.

In de loop van het teeltseizoen zal Delphy en Luth een demonstratie  organiseren om opgedane kennis en ervaring met dit teeltsysteem te laten zien.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO.  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.