Datum
03 december 2018

POP3- Kringlooplandbouw Veenkoloniën Startbijeenkomst

Vorige week is het project Kringlooplandbouw Veenkoloniën van start gegaan. Het project Kringlooplandbouw Veenkoloniën is onlangs met steun van het POP3 programma onder de vlag van InnovatieVeenkoloniën (Valthermond) goedgekeurd. Het accent in dit project ligt op kennisoverdracht in de vorm van workshops, trainingen en demonstraties. 


Zoals u weet gebruikt Minister Schouten het begrip ‘kringlooplandbouw’ als basis voor de LNV-visie die gericht is op verdere verduurzaming van de landbouw in Nederland. Hoewel de kringlooplandbouwvisie van de LNV nog niet volledig is uitgewerkt is het wel duidelijk dat de bodem(kwaliteit) de basis vorm voor kringlooplandbouw. Bodembeheer met zo min mogelijk kunstmestgebruik en met (bewerkte) dierlijke mest afkomstig van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving gaat een sleutelrol spelen. Ook toepassingen van precisielandbouw en allerlei vormen van samenwerkingen tussen  (melk)veehouders en akkerbouwers horen daarbij.

In het project Kringlooplandbouw van de Veenkoloniën onderscheiden we vier thema’s:

1. Bodemkwaliteit
2. Precisielandbouw
3. Mest en compost
4. Samenwerking

Kennismaken, gedachten en ideeën uitwisselen stond centraal tijdens de startbijeenkomst van de Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Veel suggesties en vragen zijn naar voren gekomen aan de hand van de vier verschillende thema’s. De bijeenkomst startte met een voorstelronde. Tijdens de voorstelronde gaven de deelnemers aan of er op dit moment een vorm van kringlooplandbouw aanwezig is op het bedrijf en of er een vorm van samenwerking is tussen (melk)veehouders en akkerbouwers. Er is flink geïnventariseerd tijdens de bijeenkomsten, te zien aan de post-its op de flap over (zie foto’s). De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch.

Het project Kringlooplandbouw Veenkoloniën wordt uitgevoerd door Boerenverstand, adviesbureau voor duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling in samenwerking met René Elsendoorn (TotEnMetProjecten), Wouter Zunneberg (de Priorij Advies) en InnovatieVeenkoloniën.

Heeft u zelf ideeën of wilt u op de hoogte gehouden worden van het  project, neem dan contact op met:

René Elsendoorn: 06 28 95 79 96, rene.elsendoorn@totenmet.org 
Wouter Zunneberg: 06 51 22 51 72, wouter@depriorij.nl