Datum
26 september 2013

Akkerranden Veenkoloniën

Binnen dit praktijknetwerk wordt onderzocht of het mogelijk is om de biodiversiteit te verhogen en bodemverbetering tot stand te brengen met behulp van akkerranden.


De doelstellingen daarbij zijn om:

  • Te komen tot een goed mengsel voor het gebruik op akkerranden in de Veenkoloniën
  • Dit mengsel toe te passen voor nuttige akkerranden van een minimale breedte
  • Geen luis- en insectenbestrijding meer toe te hoeven passen a.g.v. natuurlijke plaagbestrijding
  • Een leidraad te ontwikkelen voor toekomstige toepassingen van akkerranden in het Veenkoloniaal gebied. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een agrarische verbindingszone binnen het veenkoloniale gebied.

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster die is gemaakt voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december

Zaaibedden en zaaigoed

Maart 2014, Praktijknetwerk Akkerranden veenkoloniën

Nu het voorjaar is aangebroken, zijn de bouwplannen bij de aanvragers bekend. Op basis hiervan zijn de locaties van de akkerranden bepaald. Getracht is om zoveel mogelijk met ecologische- en agrarische verbindingszones te werken.


Zo vormen een aantal randen in combinatie met het LOFAR gebied zo’n zone. Verder kijken we naar de effecten van soorten valse zaaibedden, wordt er gewerkt met verschillende zaadmengsels (zoals het wel bekende ‘FAB’-mengsel, maar ook een mengsel die vogelgewassen combineert met insectengewassen), en verschillende locaties m.b.t. toestand van de grond en gewassen die ernaast staan. Gedurende het seizoen zal er in de randen en gewassen gemonitord worden op aanwezigheid van nuttige insecten, vogels, onkruid en luizendruk.