Beheersing aarfusarium tarwe

Binnen dit praktijknetwerk wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van een betere bestrijdingsstrategie(en) voor aarfusarium in tarwe en het optimaliseren van de opbrengst en kwaliteit van deze teelt in de Veenkoloniën.


Door te experimenteren met deze systemen (demostroken met rassen en gewasbespuitingen), wordt ervaring opgedaan en gedeeld. Hierbij wordt maximaal gebruikt gemaakt van adviesmodellen, die met input van het netwerk worden verbeterd. Om het gebruik ervan te vergroten, word onderzocht of het mogelijk is om een (Fusarium)App te ontwikkelen die een betere ondersteuning geeft van de spuitbeslissing en wellicht door veel meer telers gebruikt gaat worden dan de huidige modellen.

In Duitsland, Engeland en België wordt ook gewerkt aan een Beslissingsondersteunend systeem voor aarfusarium.

Belgische websites die hier meer informatie over geven zijn:

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/aarfusarium-don-voorspellingsmodel.pdf

http://www.lcg.be/wp-content/uploads/2013/04/Aarfusarium-en-mycotoxinen-wintertarwe.pdf

Zoekwoorden: Graan, teeltoptimalisatie, beslissingsondersteunende modellen

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkosmt van 2 december.

Wel of niet spuiten tegen Aarfusarium?

juli 2014. Door gebruik te maken van een beslissingsondersteunend systeem, zoals het DONcast model van Bayer, is het mogelijk de kans op het overschrijden van de DON-norm (mycotoxine) van 1250 ppb bij de oogst te voorspellen. Daarmee kan er een vrij betrouwbaar advies gegeven worden of het zinvol is in de bloei een T3-bespuiting uit te voeren of niet.


Ook zal op elk perceel een stukje onbespoten blijven ter vergelijking.

Het verslag van de bijeenkomst van 5 februari is hier te lezen.
De presentatie van die dag is hier te zien.
De gevolgen van het al dan niet behandelen in 2013 zijn hier af te lezen.