Beheersing Stemphylium Veenkoloniën

Binnen dit praktijknetwerk worden praktische handvatten ontwikkeld voor de bestrijding, c.q. vermindering van de schade, van Stemphylium in de suikerbietenteelt op basis van verschillende grondbewerkingen en bemestingsvarianten.


Hiervoor wordt een demo/proef aangelegd op 2 verschillende typen bodem. De effecten worden door de deelnemers beoordeeld en vertaald naar het eigen bedrijf, alsmede naar collega-akkerbouwers.

Zoekwoorden: teeltoptimalisatie bieten, ziekten en plagen, bodem