Bodemsensing Storende lagen Veenkoloniën

Het project Bodemsensing streeft naar het ontwikkelen van een bodemsensor die, gekoppeld aan een trekker, snel en nauwkeurig de bodemweerstand in de bodem kan meten.


De metingen van deze bodemsensor worden in het project op een aantal percelen getoetst aan de werkelijke bodemdichtheid (obv. arbeidsintensieve penetrometingen), zodat de bodemsensormetingen vertaald kunnen worden in termen van "belemmering gewasgroei". De verzamelde inzichten worden vertaald naar een zogenoemde taakkaart waarop per perceel is aangegeven welke bodemverbetering (plaats + diepte) moet worden uitgevoerd.

Zoekwoorden: sensoren