Datum
15 februari 2016

Drentse boeren verhogen bodemleven

Het toepassen van bodemverbeterende maatregelen helpt om het waterbergend vermogen en de kwaliteit van de grond te verbeteren.


Dit blijkt uit de resultaten van het project 'Boeren op Goede Grond' in Midden-Drenthe. 

In het landbouwvakblad Nieuwe Oogst is op zaterdag 6 februari een artikel gewijd aan de belangrijkste resultaten van het project Boeren op Goede Grond. Klik hier om dit artikel te lezen. 

Bron: Nieuwe Oogst, 6 februari 2016