Duurzaam elektrisch beregenen

Het praktijknetwerk wil kennis opdoen over de inzet en toepassing van duurzaam elektrisch beregenen. Onderzocht wordt wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Diverse vragen worden door de inzet van deskundigen en het houden van excursies uitgediept. Gestreefd wordt naar implementatie van de kennis door aanschaf van duurzaam elektrisch beregeningssysteem.


Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.


Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) werd tot en met 2014 met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt. Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen kan elk perceel desgewenst beregend worden. In 2015 is er een bron geslagen en wordt er met een elektromotor grondwater opgepompt.

Met de nieuwe installatie wordt ook via een haspel beregend, maar om de totale oppervlakte te kunnen bereiken wordt het water ondergronds via pvc buizen getransporteerd, zodat de motorpomp en buizen tussentijds niet verplaatst hoeven te worden. Wens is ook om zonnepanelen aan te leggen zodat er duurzame stroom wordt gebruikt. Gemiddeld wordt er op het bedrijf 2-3 keer en elektrischberegend over 36 ha, waarbij er 25 mm per keer wordt gegeven. De kosten, het energieverbruik en de broeikasgasemissies van beide type installaties worden volledig toegerekend aan dit verbruik en per beregeningsbeurt van 25 mm per ha vergeleken.

Het aantal draaiuren voor een beregeningsbeurt van 25 mm per ha en het energieverbruik per uur is nu nog ingeschat, maar zal in de loop van het seizoen 2015 in de praktijk gemeten worden.

Diesel en elektrisch

De berekende kosten voor een beregeningsbeurt zijn bij het oppompen van slootwater met een dieselmotor € 117 per ha, dat is duurder dan oppompen van grondwater met een elektrische pomp wat € 92 kost. Het verschil in kosten wordt vooral veroorzaakt doordat het gebruik van diesel duurder is dan stroom, maar er zijn ook iets hogere kosten voor arbeid vanwege het verleggen van de aluminium buizen. De kosten voor de installatie verschillen nauwelijks. Wanneer er met een dieselmotor grondwater uit een bron opgepompt wordt, is dat iets minder duur dan uit de sloot vanwege besparing op arbeidskosten, maar met €110 nog steeds duurder dan met elektrisch beregenen.

Elektrisch beregenen heeft een 28% lagere uitstoot van broeikasgassen en 16% lager cumulatief energieverbruik dan conventioneel beregenen. Indien de stroom volledig met zonne-energie zou worden opgewekt zijn de broeikasgasemissies 75% en het energieverbruik 44% lager dan bij beregenen met een dieselmotorpomp.

Lees hier het volledige rapport.

 

Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.


Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) werd tot en met 2014 met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt.  Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen kan elk perceel desgewenst beregend worden. In 2015 is er een bron geslagen en wordt er met een elektromotor grondwater opgepompt.

Lees hier het hele bericht.

 

Kennis over elektrisch beregenen

Het netwerk “Duurzaam Elektrisch Beregenen” heeft als doel om kennis op te doen over elektrisch beregenen. Hiertoe is een inventarisatie gedaan van de beregeningstechnieken die elders ter wereld worden toegepast.


De akkerbouwers in de Veenkoloniën kiezen over het algemeen voor beregenen met een haspel. Belangrijk argument voor deze techniek van beregenen is de flexibiliteit. Op locatie in Wedde worden op dit moment praktijkproeven uitgevoerd met een beregeningssysteem dat draait op elektriciteit, bestaande uit een bron met pompsysteem, een buizenstelsel, een regenhaspel en beveiliging op droogdraaien en overbelasting.

Onder het project 'Duurzaam elektrisch beregenen' is hierover informatie te lezen.