Datum
26 september 2013

Het managen van vocht in de Veenkoloniën

Door het doen van  boerenexperimenten wordt in het kader van dit praktijknetwerk onderzocht hoe de vochtvoorziening gemanaged kan worden door maximaal gebruik te maken van systemen die het vocht vasthouden en/of gedurende langere tijd beschikbaar stellen aan het gewas.


Een ander systeem van drainage of grondbewerking bijvoorbeeld.

Zoekwoorden: (regelbare) drainage

Praktijknetwerk Vochtmanagement in de Veenkolonien

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk vochtmagement in de Veenkoloniën in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en in uien. In 2015 is soja daar aan toegevoegd. Door dripirrigatie is getracht het water zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen.


Lees hier verder of bekijk de video hieronder: 

Nog meer informatie is te vinden op deze website onder het project 
"Het managen van vocht in de Veenkoloniën".

 

Dripirrigatie in uien en aardappelen

De dripirrigatie in de uien bij Speelman en in de aardappelen Op de Es te Zeijen zijn geinstalleerd en in functie. In de loop van de zomer wordt hiernaartoe een excursie georganiseerd.

Dripirrigatie geinstalleerd

April 2014 - Akkerbouwer Speelman heeft circa 3000 m2 van zijn uien perceel beschikbaar gesteld voor een experiment met dripirrigatie.


Er naast ligt een perceel dat traditioneel met een haspel wordt beregend.

Het watergebruik en de gewasontwikkeling worden gevolgd. De slangen zijn gelegd door Broere Beregening, de slangen zijn geleverd door Netafim.

Daarnaast zullen in de komende maand de slangen voor dripirrigatie ook aangelegd worden in een perceel aardappelen op het vernieuwingsbedrijf Op de Es te Zeijen.

Dit praktijknetwerk Managen van vocht in de Veenkolonien wordt begeleid door DLV Plant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Sikken (06 10925023) of Sigrid Arends (06 53151828)

Beregenen: kan het wel of niet financieel uit?

Maart 2014-Praktijknetwerk Managen van Vocht

Eind 2013 is dit praktijknetwerk gestart. Vocht is bij niet alle ondernemers een probleem. De eerste insteek van dit praktijknetwerk was om na te gaan of peilgestuurde drainage een manier zou kunnen zijn om het vocht te managen.


Of om aandacht te vragen voor bodembeheer, een goede bodem gaat ook beter met het water om.Vanuit de ondernemers kwam naar voren dat er in het verleden al heel wat naar peilgestuurde drainage is gekeken en ook mee geëxperimenteerd. Daarnaast lopen er al een paar andere Praktijknetwerken rondom dit thema.

In eerste instantie is besloten om te starten met kennisuitwisseling rond de voor en nadelen van beregening. Kan het nu wel of niet uit.

Dit wordt in de loop van 2014 verder opgepakt.

Tevens gaan in 2014 een tweetal kleine boerenexperimenten starten met dripirrigatie. In het gewas uien en in consumptieaardappelen.

De voorbereidingen zijn in volle gang en graag willen we de ervaringen dit seizoen met andere ondernemers delen.


Vochtmanagement video