Datum
26 september 2013

Irrigatie als sleutel voor opbrengstverhoging & Vroegtijdige slijtage gewassen door beregening

Deze twee gekoppelde praktijknetwerken ontwikkelen een beregeningsstrategie voor de gewassen graan en zetmeelaardappelen.


met als resultaat voor de teler dat hij a) de economische afweging kan maken of het uit kan om beregening op bedrijfsniveau te introduceren, b) de juiste set van beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het optimale moment en locatie van beregening kan kiezen bij sterk wisselende bodems binnen de Veenkoloniën. Uiteindelijk moet beregening daadwerkelijk bijdragen aan een hogere rendement (via een hogere opbrengst) van zetmeelaardappelen en graan. Het netwerk van telers hierom heen brengt praktische ervaringen in, vormt een gedragen oordeel over de nieuwste technieken en deelt deze met collega's.

Zoekwoorden: beregening, sensoren, graan en zetmeelaardappelen

Verslag bijeenkomst Praktijknetwerk Beregening en vroegtijdige slijtage van gewassen.

De resultaten van de bijeenkomst van 31 maart 2015 in Valthermond zijn hieronder gepresenteerd:


  1. Verslag van de avond
  2. Presentatie Irrigatie
  3. Factsheet Beregening en gewasproducten
  4. Factsheet Beregening en kosten
  5. Factsheet Beregeningsssystemen
  6. Beslisboom beregening*
  7. Factsheet beslisboom beregening

* Heeft u problemen om het bestand te downloaden, klik op het bestand met uw rechtermuisknop en klik op 'Doel opslaan als'.

 

 

Verslag bijeenkomst februari 'Irrigatie als sleutel opbrengstverhoging'

In de bijlagen de verschillende presentaties en het verslag van de bijeenkomst die op 26 februari gehouden is in 't Kompas in Valthermond.


Introductie praktijknetwerken door Klaas Wijnholds zie hier
Verslag bodemonderzoek beregeningsproef 2013 in aardappelen bij D.J. Beuling door Jan van Berkum zie hier
Bodembevochtiging Transformer door Aaldrik Venhuizen zie hier
Vooruitblik 2014 door Klaas Wijnholds zie hier
Verslag bijeenkomst door Johan Booij zie hier