Klei voor de Veenkoloniën

Doel van dit praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen over de mogelijkheid nutriëntarme zandgronden op een rendabele manier te verrijken met klei om vruchtbaarheid en waterbufferend vermogen te verhogen en stuifgevoeligheid te reduceren.


De opgedane kennis zal worden verspreid via studiegroepen, bijeenkomsten en een website.

www.debiogeoloog
www.ringadvies.nl

Zoekwoorden: klei, humus, complex, bodemleven, bodemvruchtbaarheid, structuur- en gezondheid, buffercapaciteit, water, verstuivingsprotectie

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.

8% hogere opbrengst met klei

Bij vergelijking van de opbrengsten blijkt dat deze 8% hoger ligt op de percelen waar klei op aangebracht is.


Foto's:
Deelnemers bestuderen de beworteling
zomertarwe, met en zonder klei op 27 juni
zomertarwe, met en zonder klei op 8 augustus
Klei, samen met compost verstrooid
Beworteling van tarwe door de klei heen
 

Zeven deelnemers voor Klei in de Veenkolonien

Het project telt naast de twee aanvragers nog 6 deelnemers. In totaal 7 deelnemers hebben voor dit project verschillende vormen van klei opgebracht. Zoals Oldambtklei, bentoniet slurry, droge bentoniet en Cosun slurry.

 

RTV Noord besteedt aandacht aan experimenten agrariër Harbert ten Have

Op 27 juli 2013 verscheen er op de website van RTV Noord een artikel over de experimenten van agrariër Harbert ten Have. Hieronder het artikel:


Agrariër Harbert ten Have is volop aan het experimenteren om de bodemvruchtbaarheid van zijn land op een goed peil te houden. Nu heeft hij een nieuwe oplossing: kleigrond. 

Ten Have heeft tien jaar geleden het agrarische bedrijf van zijn vader in de Veenkoloniën overgenomen. In die jaren heeft hij geprobeerd het rendement van het gewas te verhogen. Vooral veel mineralen in de grond zijn belangrijk en het gebruik van klei kan hierbij helpen. 

Een groep van tien akkerbouwers in de Veenkoloniën starten dit najaar een proef om klei te gebruiken, waarbij ook gekeken wordt of het financieel uit kan. 

Naast dit artikel werd deze dag ook in het nieuws van RTV Noord aandacht besteed aan deze nieuwe oplossing. Dit item kunt u hier terugkijken. 

Bron: www.rtvnoord.nl