Datum
26 september 2013

Koloniale kringloopboeren

Met dit praktijknetwerk worden veenkoloniale boeren, koloniale kringloopboeren! Met een serie "schop in de grond" bijeenkomsten wordt de hernieuwde dialoog aangegaan tussen melkveehouders onderling, melkveehouders en akkerbouwers en gebiedspartijen.


Een BodemConditieScore wordt specifiek ontwikkeld voor de veenkoloniën. Daarnaast zoeken we binnen dit praktijknetwerk nieuwe vormen van beloning voor een efficiënte kringloop(wijzer) en een duurzamer bouwplan. Beloning via de mestwet, provincie (vergunningen), waterschap, enzoverder. Maar ook wordt onderzocht hoe het nieuwe GLB en de markt (melkfabrieken en afnemers van aardappelen, bieten en graan) het sluiten van een bodem-plant-dier-mest kringloop in de veenkoloniën verder kunnen stimuleren.

In een notendop: melkveehouderij, samenwerking, bodem

Meer informatie

Speurtocht naar de koloniale kringloopboer: aftrap in Valthermond

Het EZ praktijknetwerk “Koloniale Kringloopboeren” is ingediend door drie melkveehouders in de Drentse veenkoloniën en goedgekeurd! Wij trapten af op 29 augustus tijdens de KANON praktijkdag BODEM op het PPO proefbedrijf KOMPAS in Valthermond.


Deze dag was bedoeld voor akkerbouwers en melkveehouders inclusief toeleveranciers en afnemers van producten aan deze sectoren in Noord-Oost Nederland. Maar ook bedoeld voor loonwerk en iedereen die bij bodembeheer in de landbouw betrokken is.

Meer informatie op website Boerenverstand

Wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan op de www.boerenverstand.org