11-04-2019
Vooraankondiging: Themadag Bodem & Kringloop 12 juni
De bodem is je boterham! Kringlooplandbouw is hot. Maar hoe werkt dat in de praktijk en hoe in de Veenkoloniën? We nodigen u graag uit om op 12 juni deze inspirerende, praktische bijeenkomst bij te wonen.
20-03-2019
In gesprek met twee agrariers
In het kader van het POP3 Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaan we in gesprek met agrariërs Berend Pieter Jansema en Detmer Wage.
03-12-2018
Start project Kringlooplandbouw Veenkoloniën
Kennismaken, gedachten en ideeën uitwisselen stond centraal tijdens de startbijeenkomst van de Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Veel suggesties en vragen zijn naar voren gekomen aan de hand van de vier verschillende thema’s (bodemkwaliteit, precisielandbouw, mest en compost & samenwerking).