12-11-2019
Workshop: hoe voed ik mijn bodem(leven)?
In het kader van POP3 project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’, thema Bodemconditie, wordt op donderdag 14 november een workshop georganiseerd in Wedde. Doel van de workshop is het aanreiken van concrete handvaten voor goede kringlooppraktijk met betrekking tot bodembeheer in de Veenkolonien.
05-08-2019
Rapport: kansen voor kringloop
Welke kansen voor kringlooplandbouw zijn er in Drenthe? Op de linkerzijde van de pagina is het rapport 'kansen voor kringloop' te downloaden. Het rapport is geschreven in opdracht van het Drents Agrarisch Jongeren Kontact.
02-07-2019
Uitkomsten bodemdag 12 juni
Ongeveer 60 akkerbouwers, melkveehouders en adviseurs kwamen, ondanks code rood, op 12 juni bijeen op Valthermond om zich te verdiepen in bodembeheer en kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is “hot” in beleidskringen zoals bij het ministerie van LNV. Maar akkerbouwers en melkveehouders zoeken vooral naar praktische handvaten.
21-06-2019
''Start van zoektocht naar Veenkoloniale Kringlooplandbouw''
Artikel uit de Boerderij: Start zoektocht naar Veenkoloniale kringlooplandbouw.
29-04-2019
Melkveehouders: groeten uit Valthermond!
20-03-2019
In gesprek met twee agrariers
In het kader van het POP3 Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaan we in gesprek met agrariërs Berend Pieter Jansema en Detmer Wage.