Datum
26 september 2013

Leren werken met opbrengstvariatie

Dit praktijknetwerk ontwikkelt concrete handvatten voor gerichte teeltmaatregelen bij granen waarbij plaats specifieke gegevens over (met name fysische en chemische) bodemeigenschappen en opbrengsten worden vertaald naar gerichte teelthandelingen (plaatsspecifieke bemesting, grondbewerking, bespuitingen etc.).


Per saldo leidt dit tot een hogere input efficiëntie van grondbewerking, meststoffen en zaaizaad.

Zoekwoorden: teeltoptimalisatie