Datum
26 september 2013

Mariadistel en Valeriaan: nieuwe teelt farma

In de Veenkoloniën is een verschraling van het teeltareaal, de biodiversiteit neemt af en daardoor de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid. Dit beïnvloedt de kans op bodemziekten en plantgezondheid (productie) negatief. Door variatie in gewassen worden de biodiversiteit, bodemstructuur en bodemgezondheid verbeterd. Ook het economisch perspectief voor het bedrijf en werkgelegenheid en imago van de regio worden hiermee versterkt, zeker als het een nieuwe, hoogwaardige, markt betreft.


In de farmacie is steeds meer behoefte aan natuurlijke grondstoffen voor medicijnen en natuurproducten. Van oudsher heeft Nederland kennis van kruiden voor medicinale toepassingen. De productie van medicinale planten is echter vanwege economische redenen en voedselvraag, vertrokken naar het buitenland (Oost-Europa, Azië, Zuid Amerika). De kennis van de teelt van deze gewassen is deels verloren gegaan. Dit project is gericht op het op duurzame wijze telen van medicinale planten met een economisch positief perspectief, specifiek gaat het hier om de productie van Valeriaan en Mariadistel.

Dit praktijknetwerk bestaat uit 4 landbouwondernemers uit de veenkoloniën (Klazienaveen, Erica), Stolk Medicinal Plants en EuroGreen. Het Innovatieplatform Biobased - Agribusiness, Stichting Tuinbouw Emmen (STEM) en LTO Noord Glaskracht ondersteunen deze samenwerking en dragen zorg voor kennisoverdracht en communicatie.

Een artikel hierover is te lezen in Agro&Chemie.

Kernwoorden: Verruimen bouwplan, samenwerking, product-markt-combinaties, Mariadistel