Datum
26 september 2013

Meer met minder door rechte sporen

Dit praktijknetwerk onderzoekt de besparingsmogelijkheden van mineralengebruik door een efficiëntere manier van toediening (met GPS mest brengen daar waar de plant gaat groeien).


Daarvoor worden praktijkervaringen uitgewisseld met de verschillende systemen om zo te komen tot een goede inschatting van het precieze effect op de opname van de mineralen stikstof en fosfaat door het gewas. Verder wordt een verkenning gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende toedieningssystemen

In een notendop: Teeltoptimalisatie precisielandbouw, bemesting, zetmeelaardappelen


Video 'Meer met minder door rechte sporen' online!

DLV plant heeft van het PNW 'Meer met minder door rechte sporen' een film gemaakt met de belangrijkste highlights uit dit project. Deze film is voor het eerst getoond tijdens de bijeenkomst op 11 februari jl. Klik hier om deze film te bekijken.

Bijeenkomst Rijenbemesting

Op woensdag 11 februari vond een bijeenkomst plaats van het praktijknetwerk “Meer met minder door rechte sporen”. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen door Gerard Meuffels van PPO Vredepeel, Dennis van der Boom van Evers Agro en Jan Sikken van DLV Plant geïnformeerd over diverse ontwikkelingen op het gebied van bemesting (en GPS). Met name het onderwerp rijenbemesting in aardappels en mais werd belicht. Voor meer informatie kunt u hier de presentaties van deze middag downloaden.

 

Combineren van meststoffen

Maart 2014 - Praktijknetwerk Meer met minder door rechte sporen
Hoe kunnen we door het plaatsen van mineralen bij het gewas de efficiëntie verhogen en de emissie verminderen?


Dit doen we zowel met kunstmest als met organische mest en een combinatie van deze mestsoorten.

We gaan in overleg met de ondernemers, met een loonwerker in 2014 hiermee aan de slag.
Bij een aantal ondernemers leggen we blokken aan in maïs en aardappelen waarin we diverse combinaties van meststoffen plaats specifiek gaan toedienen. Hierbij maken we gebruik van GPS. Tevens nemen we diverse rassen om te bezien of er raseffecten zijn.