Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed

Met dit praktijknetwerk gaan de deelnemers op zoek naar een koel- en bewaartechniek voor TBM-pootgoed (TBM= Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen) die energiezuinig, milieuvriendelijk en prijstechnisch aantrekkelijk is.


Huidige technieken voldoen hier niet aan of zullen mogelijk verboden gaan worden. De doelstelling van het project is zoeken naar een koudemiddel dat voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • Duurzaam; 
  • Veilig;
  • Efficiënt. 

Zoekwoorden: teeloptimalisatie zetmeelaardappelen, pootgoed, bewaring en mechanische koeling

Bewaarsymposium 26 mei jl.

Tijdens het Bewaarsymposium in Valthermond op 26 mei jl. zijn de resultaten vanuit het praktijknetwerk 'Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed' en 'Versterking Rixona keten' gepresenteerd.

Voor het project 'Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed' is een flyer gemaakt, die op deze dag is uitgedeeld.

Meer informatie over het project is hier te lezen.

Poters koelen met de buitenlucht

In het praktijknetwerk ‘Natuurlijk koelen voor vitaal TBM-pootgoed’ hebben telers de kosten van buitenluchtventilatie onderzocht. Ze bewaren hun pootgoed in een mechanische koelcel. Het drogen gebeurt in een reguliere bewaring. Nadelen van deze methode zijn hoge energiekosten, oplopend CO2-gehalte in de cel, condensvorming en temperatuurverschillen in de cel van 1 à 2 graden. Met een ondersteunende ventilatie dalen de temperatuurverschillen, daalt het CO2-gehalte en verminderen vochtproblemen.


De jaarkosten (rente, afschrijving, onderhoud) van een ventilatiewand met buitenlucht zijn 40% hoger dan van mechanische ventilatie. Daarentegen dalen de jaarlijkse energiekosten met 60%. Daardoor liggen, bij een cel van 400 ton, de jaarkosten van een bewaring met buitenlucht 10% lager dan die van een cel zonder buitenlucht. Bij een cel van 100 ton is het gebruik van buitenlucht 10% duurder. Toch wegen volgens DLV in die situatie de voordelen van het gebruik van buitenlucht op tegen de meerkosten.  

In het blad LandbouwMechanisatie van januari 2015 is hierover een artikel verschenen.

Persbericht Praktijknetwerk Natuurlijk Koelen

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen waarmee het gebruik van chemische koudemiddelen aan banden wordt gelegd. Op dit moment lopen er onderhandelingen zodat men begin 2014 tot een definitief compromisvoorstel kan komen. De hoofdlijn in dit voorstel is dat de gangbare koudemiddelen als R404 en R507 op termijn verboden gaan worden. Het lot van de minder ozon-onvriendelijke R134a is nog onzeker. De milieucommissie wil het gebruik van dit koudemiddel ook beperken.


Gezien deze recente ontwikkeling raadt DLV het af om nu nog een installatie aan te schaffen met R404 of R507. Het alternatief R134a staat weliswaar ook onder druk, maar is voor kleinere installaties het enige koudemiddel, waarmee en voldoende praktijkervaring is. In de toekomst zullen waarschijnlijk alleen nog natuurlijke koudemiddelen gebruikt mogen worden. Voor kleinere installaties zijn er nog geen kant en klare oplossingen. DLV gaat met het praktijknetwerk “natuurlijk koelen van pootgoed” op zoek naar de mogelijkheden van deze koudemiddelen.

 Voor grotere installaties (> 80 kW) zijn er wel al alternatieven zoals CO2/propaan of ammoniak. DLV onderzoekt in een demonstratieproject de economische haalbaarheid van deze alternatieven. De eerste resultaten daarvan zijn veel belovend. Harrie Versluis, DLV: “Met de veranderende wetgeving adviseer ik bedrijven die een grotere installatie aan willen schaffen om deze natuurlijke koudemiddelen als serieuze optie te overwegen”.

De projecten worden ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Resultaten 'Versterking Rixona keten'

Tijdens het Bewaarsymposium op 26 mei jl. zijn in Valthermond de resultaten vanuit het praktijknetwerk 'Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed' en 'Versterking Rixona keten' gepresenteerd.


Voor het project 'Versterking van de Rixonaketen' is op deze dag een flyer uitgedeeld. Verdere onderzoeksresultaten kunt u lezen in de samenvatting/conclusies en het schema met onderzoeksgetallen.

Of kijkt u even naar dit filmpje.