Datum
26 september 2013

Ontwikkeling duurzame hoogrenderende aardappel

De doelstelling van dit innovatieproject is het middels traditionele veredeling ontwikkelen van duurzame zetmeel- en consumptieaardappelrassen met een van jaar tot jaar robuuste, hoge opbrengst.


Dit houdt in: a) Verhoogde knol- en zetmeelopbrengst per hectare met 50%; b) Verminderde output van stikstof, water en verminderd verbruik van landbouwgronden; c) Lagere carbon footprint CO2-uitstootequivalant met 60%; en d) Verminderen van stikstofuitspoeling in het oppervlaktewater met als resultaat verhoogde biodiversiteit in sloten, kanalen en meren.

Zoekwoorden: teeltoptimalisatie aardappelen, rassenontwikkeling

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.