Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer

Op het gebied van de bodem is al heel veel kennis ontwikkeld. Toch wordt deze kennis nog maar beperkt in de praktijk toegepast. Onder het motto ‘Van kennis naar kunde’ is een praktijknetwerk samengesteld waarin het ontwikkelen van een methode centraal stond. Bij het ontwikkelen van deze methode is een leidraad opgesteld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart kunnen brengen en waarmee verbeteringsmaatregelen voor de bodem inzichtelijk worden. Met dit project wordt bewustwording over de bodemkwaliteit verder vergroot.


Bodemexperts van PPO, LBI, Aequator, DLV, HLB en NMI en BoerenVerstand hebben aan de hand van een leidraad de 18 deelnemende akkerbouwers bezocht. Tijdens deze bedrijfsbezoeken is samen met de boeren de bodem in kaart gebracht en zijn suggesties gedaan voor het verbeteren van de bodemkwaliteit. Op basis van deze bedrijfsbezoeken is een generieke methode ontwikkeld waarmee de kwaliteit van veenkoloniale bodems in kaart kan worden gebracht. Deze ontwikkelde methode zal in het verdere vervolg van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën worden uitgerold onder alle boeren in de Veenkoloniën.

Het project is mogelijk gemaakt door de EU en het ministerie van Economische Zaken.

 

Van bodem weet je nooit genoeg

In de Nieuwe Oogst van 17 oktober 2015 verscheen een interview met Gerard Manning uit Mussel. Hij is een van de 18 akkerbouwers, die sinds het begin van dit jaar meedoen met het praktijknetwerk 'Ontwikkelen methodiek voor beter bodembeheer'.

Klik hier voor het volledige artikel.

Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer

De afgelopen maanden hebben 18 akkerbouwers in de Veenkoloniën meegedaan aan het praktijknetwerk Bodemverbeteraar. Binnen dit project is een methode ontwikkeld om tot een beter bodembeheer te komen waardoor de opbrengsten op termijn zullen stijgen. Het project vond plaats in het kader van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.


Op het gebied van de bodem is al heel veel kennis ontwikkeld. Toch wordt deze kennis nog maar beperkt in de praktijk toegepast. Onder het motto ‘Van kennis naar kunde’ is een praktijknetwerk samengesteld waarin het ontwikkelen van een methode centraal stond. Bij het ontwikkelen van deze methode is een leidraad opgesteld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart kunnen brengen en waarmee verbeteringsmaatregelen voor de bodem inzichtelijk worden. Met dit project wordt bewustwording over de bodemkwaliteit verder vergroot.

Bodemexperts van PPO, LBI, Aequator, DLV, HLB en NMI en BoerenVerstand hebben aan de hand van een leidraad de 18 deelnemende akkerbouwers bezocht. Tijdens deze bedrijfsbezoeken is samen met de boeren de bodem in kaart gebracht en zijn suggesties gedaan voor het verbeteren van de bodemkwaliteit. Op basis van deze bedrijfsbezoeken is een generieke methode ontwikkeld waarmee de kwaliteit van veenkoloniale bodems in kaart kan worden gebracht. Deze ontwikkelde methode zal in het verdere vervolg van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën worden uitgerold onder alle boeren in de Veenkoloniën.

Het project is mogelijk gemaakt door de EU en het ministerie van Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie onder het project 'Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer'