Opbrengstmeting als gids

In het project wordt de praktische toepasbaarheid van precisie landbouw meettechnieken onderzocht. Digitale opbrengst-meetgegevens van de graanteelt worden gecombineerd met biomassa-meetgegevens van het graan tijdens het groeiseizoen.

In de bijlagen vindt u de flyer en de poster, die gemaakt zijn voor de praktijknetwerkdag van 2 december 2014.

Klik op deze link voor meer resultaten.

 


Zoekwoorden: teeltoptimalisatie preciesielandbouw, bemesting, beregening