Datum
26 september 2013

Peulvruchtenvoerteelt op natuurakkers Veenkoloniën

De voornaamste doelstelling van dit praktijknetwerk is het uitwisselen van de spaarzaam opgebouwde kennis op het gebied van de teelt van peulvruchten op natuurakkers.


De nadruk zal daarbij liggen op het telen van peulvruchten in mengteelt met granen vanwege de vaak beperkte mogelijkheden tot onkruidbestrijding op natuurgronden. Ook zal de rol van peulvruchten in het versterken van de natuurdoelstelling aan bod komen. Door enkele betrokkenen is reeds ervaring opgedaan met de teelt van veldbonen in combinatie met tarwe, maar daaruit blijkt ook dat er nog volop ruimte is voor verbetering. Door de ervaringen van binnen en buiten de groep te delen en dit te ondersteunen met veldexperimenten op het gebied van een veelvoud aan peulvruchten (erwten, veldbonen, lupine, soja) en rassen wordt geprobeerd hier antwoorden op te vinden.

Zoekwoorden: peulvruchten, natuur, verruimen bouwplan