Datum
26 september 2013

pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie

Binnen deze vijf praktijknetwerken wordt een plaatsspecifiek en verbeterd bekalkingsadvies ontwikkeld dat in de praktijk bruikbaar is en de mogelijkheid biedt om beter in te spelen op de grote verschillen in pH en reacties van verschillende bodemtypen in de Veenkoloniën (zandkoppen/humeuze gronden).


Speerpunten zijn: in nauwe samenwerking met de telersgroep. 1. een proef en praktijkdemo’s op te zetten die scherp zicht geven op de bodemeffecten van verschillende kalkgiften. 2. een proef die scherp zicht geeft op de optimale K bemesting in relatie tot de actuele OS-toestand. Centraal staat daarbij het komen tot een optimale opbrengst en productkwaliteit (hoogstsalderend). 3. opzetten van een praktijkdemo in graanpercelen waarin het netwerk op basis van de specifieke uitgangssituatie aldaar de effecten gaat toetsen van een optimale N/K bemesting in relatie tot de actuele pH. 4. opzetten van een praktijkdemo in suikerbietenpercelen waarin het netwerk op basis van de specifieke uitgangssituatie aldaar de effecten gaat toetsen van een optimale N/K bemesting in relatie tot de actuele pH. Centraal staat daarbij het komen tot een optimale opbrengst en productkwaliteit (hoogst salderend). En 5.  opzetten van een praktijkdemo in aardappelpercelen waarin het netwerk op basis van de specifieke uitgangssituatie de effecten gaat toetsen van een optimale N/K bemesting in relatie tot de actuele pH. Centraal staat daarbij het komen tot een optimale opbrengst en productkwaliteit (hoogst salderend - hoog onderwatergewicht).

Zoekwoorden: Zuurgraagd bodem en bekalking


De start met plaatsspecifieke bekalking is gemaakt

Februari 2014- Afgelopen week is Werktuigencoöperatie ‘De Hondsrug’ begonnen met het bekalken van de percelen in de Veenkoloniën die meedoen aan het praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie”.


Bodemscan
Binnen het praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie” wordt gekeken naar effecten van plaatsspecifieke bekalking bij verschillende gewassen zoals graan en suikerbieten. Ook wordt geëxperimenteerd met plaatsspecifieke Kali-giften in zetmeelaardappels, afhankelijk van de variatie van het organische stof gehalte.
Bij alle deelnemers is ondertussen de pH en organische stof variatie van een perceel in kaart gebracht met de Veris bodemscan.Op de percelen komen dit jaar zetmeelaardappelen, suikerbieten of gerst te staan. De Veris bodemscanner van Agrometius brengt de variatie binnen een perceel in beeld van de pH, het organische stofgehalte, de elektrische geleidbaarheid en de hoogteverschillen. Agrifirm vertaalt deze gegevens tot een plaatsspecifieke advies en strooikaart voor kalk. De coöperatieve werktuigenvereniging Weco de Hondsrug heeft een kalkstrooier laten aanpassen om deze strooikaart in te lezen en plaatsspecifiek een enkelvoudige kalkmeststof (Ankal) te kunnen strooien. 

Proefststroken
Gedurende het komende groeiseizoen wordt op diverse praktijkpercelen de ontwikkeling van de gewassen gevolgd die op een verschillende wijze bekalkt. Hiervoor zijn per perceel 2 proefstroken aangelegd: een proefstrook die wordt bekalkt op basis van een zogenaamde bodemscan en een proefstrook die op de traditionele wijze wordt bekalkt (volvelds).
Daarnaast heeft PPO een trappenproef aangelegd op proefboerderij ’t Kompas. Op basis van de bodemscan zijn er drie locaties geselecteerd: een gebied met respectievelijk een organische stofgehalte van <8%, 8-15% en >15%. De pH-waarden daar waren iets te laag, en worden verhoogd worden tot een optimale pH van respectievelijk 5.2, 5.1 en 5.0. Om het effect van de bekalking inzichtelijk te krijgen zijn per locatie 4 niveaus van kalkgift in 3 herhalingen toegediend.

De opbrengst
Bij de oogst wordt de opbrengst bepaald van de proefstroken. Dan zal ook blijken of deze innovatieve wijze van bekalken leidt tot een betere opbrengst en kwaliteit ten opzichte van de traditionele werkwijze.

Belangstelling?
Belangstellenden voor de activiteiten van dit praktijknetwerk kunnen zich nog opgeven voor deelname aan bijeenkomsten, demonstraties en open dagen. Dit kan door naam en email door te geven aan de projectleider via: johan.booij@wur.nl

In het blad 'schakel in succes' (jan 2014) van Agrifirm, pag. 26-27 staat een uitgebreid artikel over hetzelfde onderwerp. De brochure van het product staat op de website van Agrometius. Hieronder ziet u een filmpje van precisie bekalking.