Datum
26 september 2013

Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen

Doelgericht en plaatsspecifiek bemesten met  micro-elementen kan de opbrengst verhogen zonder onnodig veel dure meststoffen te gebruiken. In dit praktijknetwerk willen we de kennis hierover uitdiepen en delen.

Voor meer informtie kunt u ook kijken op de website www.ppbm.nl/index.php


Teeltoptimalisatie bodem, bemesting, micromineralen


Gamma scan geeft deelnemers van het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen” inzicht.

Het zoeken naar een grotere betrouwbaarheid van de gamma scan blijft, maar het vertrouwen om gebruik te maken van de gegevens van de gamma scan groeit. Zo kan de ervaring die opgedaan is in het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen “ het best worden omschreven. De deelnemers gaan voort met het in kaart brengen van hun percelen, en gebruiken het verkregen inzicht om op basis van de digitale bodemkaarten, al of niet plaats specifiek, te bemesten.


Het praktijknetwerk “Plaats specifiek bemesten met sporen elementen” is sinds 2014 actief om op basis van de digitale bodemkaarten van de gamma scan te experimenteren met plaats specifiek bemesten. Voor de ervaringen en resultaten kan men terecht op de website www.ppbm.nl , waar naast uitleg van het project en de werking van de scan ook de resultaten van de binnen het project uitgevoerde praktijkproeven te vinden zijn. De bij de diverse deelnemers aangelegde proeven gaven geen significante verschillen te zien. Er zijn teveel invloeden die  onzekerheden inbouwen, zoals de analyses op het lab, de gamma scan zelf, die volgens de eigenaar ook betrouwbaarder kan, en het feit dat proefveldjes gewoon op een praktijkakker liggen.

De deelnemers bleven echter onverminderd enthousiast, en wilden meer bodems scannen. Het praktijknetwerk heeft de verlenging van het project aangegrepen om te onderzoeken op welke wijze de kalibratie en modellering van pH met de gammabodemsensor verder geoptimaliseerd kan worden. Naast de pH bleven de deelnemers om meerdere kaarten vragen, o.a. die van het kali gehalte.

1 september jongstleden is de groep weer bij elkaar geweest. Hoewel de resultaten bij de procesbegeleider (Harm de Vries) en de teeltdeskundige (Bert Huizinga ) nog steeds een terughoudende reactie opriep, waren de deelnemers veel positiever. Hun eigen ervaringen met het plaats specifiek bemesten van Kali, het plaats specifiek bekalken, of het volvelds toepassen van Cu voor een graangewas maakte hen enthousiast. Ook voor 2016 hebben de deelnemers opnieuw de gamma scan gecontracteerd om nieuwe percelen in kaart brengen. Het combineren van de kaarten met hun eigen kennis van het perceel geeft de deelnemers veel inzicht.

Door een deelnemer is in dit verband opgemerkt: "De grote verschillen in het perceel zijn duidelijk en herkenbaar. De scan mag dan wel niet 100% accuraat zijn, het is meer dan niks."

 Meer informatie bij: Harm de Vries; www.ringadvies.nl

 

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.

Plaatsspecifiek bemesten: op locatiebezoek

Op 24 juni heeft het praktijknetwerk Plaatsspecifiek bemesten een bezoek gebracht aan het bedrijf van deelnemer Zikken.

Op basis van de scan bij Huizingh (zie foto) is in overleg met de deskundige een boeren praktijkproef aangelegd.

Bonte gronden met gevarieerde elementen

April 2014 - Doelgericht en plaatsspecifiek bemesten met  micro-elementen kan de opbrengst verhogen zonder onnodig veel dure meststoffen te gebruiken. Uit bodemanalyses blijkt dat de gehaltes aan sporenelementen soms laag zijn. Echter, veenkoloniale gronden zijn zogenaamde bonte gronden.


Het doel is om de gevarieerdheid in de bodems in kaart brengen, en dit te vertalen naar een taakkaart voor plaats specifiek bemesten.Het project telt naast de twee aanvragers nog 6 deelnemers. Een daarvan is het demo bedrijf “ Op de Es” te Zeijen, van DLVPlant.

Alle deelnemers hebben een perceel gescand en in overleg met de teeltspecialist gekozen voor een of meerdere (sporen) element (en), om mee te experimenteren. De scan levert van een perceel kaarten op met gehaltes.
Koper is het element dat regelmatig een lage waarde geeft. In overleg wordt dan een demo strook aangelegd.

Op de afbeeldingen:
-Pootmachine met twee separaat aangestuurde bemestingtanks.
-Bodemscan op koper

Praktijknetwerk Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen

 

Gammasensor aan het werk!

April 2014 Praktijknetwerk Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen
Een filmpje over de bodemscan met de gammasensor op trekkerweb.nl: http://www.trekkerweb.nl/artikel/2014/03/gammasensor-plaatsspecifiek-bemesten-met-sporenelementen.html