Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland

Het doel van dit praktijknetwerk is om een kennisnetwerk (van en door boeren) op te bouwen over bosbeheer en functievervulling van bos (o.a. biodiversiteit en biomassa).

In dit netwerk wordt nagedacht over de keuzes die gemaakt kunnen worden bij mogelijke beheer- en verzorgingsmaatregelen.


Hieronder treft u de verslagen aan van de 7 bijeenkomsten die zijn geweest. Deze geven inzicht in wat inhoudelijk in de verschillende bosgebieden is besproken. Maar ook in de praktische zaken waar we bij het uitvoeren van de Regeling Praktijknetwerken tegenaan liepen. Dank aan de medewerkers van de RVO die binnen de strakke kaders van de regelgeving toch zoveel mogelijk met ons meedachten.

Bij de eerste bijeenkomst  in september 2013 is door WUR/Alterra een overzicht verzorgd over alle vragen rond bosbeheer met als titel “de verzorging van jong bos”. Halverwege het project, in april 2014, hebben vakgenoten uit de bosbouwsector één van de bosgebieden van de deelnemers bezocht; de Bosgroep Noordoost Nederland heeft bij die gelegenheid een inleiding verzorgd. Bij de slotbijeenkomst in mei 2015 heeft de procesbegeleider een terugblik gegeven op alle bosbeelden en beheerthema’s die lopende het project de revue zijn gepasseerd.

Bij iedere bijeenkomst zijn syllabi (zie onder) uitgereikt met achtergrondinformatie bij de thema’s die we die dag tegenkwamen in het bos.

In het Vakblad voor Bos, Natuur en Landschap is een mooi artikel verschenen betreffende het praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland over de bijeenkomst op 4 april 2014.

Binnenkort verwacht: het Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland in het tijdschrift De Landeigenaar van de Federatie Particulier Grondbezit.

 

bosbeheer

Voortzetting Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost

In de slotbijeenkomst van het Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland op 8 mei 2015 hebben de deelnemers zich uitgesproken om door te gaan met het netwerk ook nu de subsidie ophoudt. Informatie over de resultaten tot nu toe zijn te lezen op de projectpagina.


Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze informatie? Wendt u zich tot de procesbegeleider Boudewijn Swart, wanneer u mee wilt doen.

NIEUWE BIJEENKOMSTEN VAN HET NETWERK ZULLEN WE AANKONDIGEN OP DEZE WEBSITE!

 

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkosmt van 2 december.