Praktijknetwerk Uienteelt Veenkoloniën

Doel van dit praktijknetwerk is om de oorzaken van plaatsspecifieke groeiachterstand in zaaiuien te achterhalen in praktijkpercelen en om praktijkrijpe oplossingen te definiëren.


Hiertoe worden deskundigen inzake bodem en bodemleven uitgenodigd bij het praktijknetwerk en wordt de monitoring van de percelen zaaiuien gezamenlijk besproken. Praktijkrijpe oplossingen zullen worden uitgedragen naar alle zaaiuientelers in de Veenkoloniën.

teeloptimalisatie, precisielandbouw, uien


Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.

Hoe vinden we de oorzaken plaatselijke groeiachterstanden uienteelt

Praktijknetwerk Uienteelt, april 2014 - Op verschillende plekken worden acties uitgezet om de oorzaken voor de plaatselijke groeiachterstanden te achterhalen:

* Veldonderzoek


op risico perceel PPO ’t Kompas te Valthermond.
In 2013 hebben zich op een perceel zaaiuien van PPO ‘t Kompas problemen voorgedaan die vergelijkbaar zijn met de problemen (valplekken) op praktijkpercelen. Verwachting is dat aaltjes een mogelijke oorzaak zijn van deze valplekken. In 2014 komt een perceel op het PPO ‘t Kompas beschikbaar met een vergelijkbare voorgeschiedenis en aaltjesbesmetting.
Op dit perceel, met een variatie aan aaltjesdichtheden, worden 40 veldjes zaaiuien aangelegd en wordt het effect van besmettingsniveau in combinatie met een  granulaattoepassing op het ontstaan van valplekken onderzocht (5 besmettingsniveaus x wel/geen granulaat x 4 herhalingen).
Voorafgaand aan het zaaien van de uien wordt per veldje de aaltjesbesmetting bepaald. Gewasontwikkeling wordt gevolgd en per veldje wordt een opbrengstbepaling uitgevoerd.
Om een indruk te krijgen de invloed van bodemstructuur op het ontstaan van valplekken zullen er in de proef veldjes met grondverdichting worden aangelegd.

* Rijenbemesting fosfaat.
Op praktijkschaal wordt door aangesloten telers ervaring opgedaan met fosfaat als rijenbemesting. Dit om de ontwikkeling van uien positief te stimuleren en te besparen op fosfaatgift.

* Invloed stuifdek.
Trekt stuifdek onbewust aaltjes aan en heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van uien? Op 1 praktijkperceel wordt stuifdek gerst / japanse haver, vergeleken met papiercellulose als stuifdek.

* Variatie in bodemherbicide.
Om na te gaan of de dosering bodemherbicide een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van zaaiuien, wordt op 1 praktijkperceel variaties aangelegd met dosering bodemherbicide.