Datum
26 september 2013

Rassendemonstratie

Specifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is rassenkeuze. Ieder ras heeft specifieke eigenschappen en daarmee een eigen teeltwijze en opbrengst. Bij deze eigenschappen kan gedacht worden aan levertijd, invloed van grondsoort, vochtvoorziening, ziekteresistentie.


De kennis van telers ten aanzien van deze eigenschappen varieert, waardoor de zetmeelopbrengst varieert. Dit probleem wenst het samenwerkingsverband aan te pakken. Het doel van dit praktijknetwerkproject is het realiseren van een verhoging van de gemiddelde zetmeelopbrengst per hectare met 10% door telers meer kennis en inzicht te verschaffen over de eigenschappen van verschillende beschikbare te telen aardappelrassen.

In een notendop: teeltoptimalisatie, zetmeelaardappelen, rassenkeuze, opbrengstverhoging

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.