Datum
26 september 2013

Rasspecifieke stikstofbemesting

Specifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is rassenkeuze. Ieder ras heeft specifieke eigenschappen en daarmee een eigen teeltwijze en opbrengst. Bij deze eigenschappen kan gedacht worden aan levertijd, invloed van grondsoort, vochtvoorziening, ziekteresistentie.


De kennis van telers ten aanzien van deze eigenschappen varieert, waardoor de zetmeelopbrengst varieert. Dit probleem wenst het samenwerkingsverband aan te pakken. Het doel van dit praktijknetwerkproject is het realiseren van een verhoging van de gemiddelde zetmeelopbrengst per hectare met 10% door telers meer kennis en inzicht te verschaffSpecifiek onderwerp van dit praktijknetwerk is rasspecifieke stikstofbemesting. Uit teeltdata van de afgelopen jaren blijkt dat met name voor nieuwe rassen geen hogere zetmeelopbrengst wordt gerealiseerd, terwijl deze nieuwe rassen daar mede voor zijn ontwikkeld. Een oorzaak hiervan kan worden gezocht in de wijze van bemesting. Aangezien elk ras een specifieke stikstofbemesting benodigd is voor een maximale zetmeelopbrengst kunnen de stikstofbemestingsadviezen van bestaande rassen niet zonder meer worden toegepast. Het doel van dit praktijknetwerkproject is het realiseren van een verhoging van de gemiddelde zetmeelopbrengst per hectare met 10% door telers meer kennis en inzicht te verschaffen over rasspecifieke stikstofbemesting.en over de eigenschappen van verschillende beschikbare te telen aardappelrassen.

In een notendop: Teeltoptimalisatie zetmeelaardappelen, rassenkeuze, bemesting opbrengstverhoging

 

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.