Datum
06 maart 2014

Scholars zaaien, leiders oogsten

Door de inzet van de 'scholars' van het  Nuffield International netwerk wordt  kennis ontwikkeld en verspreid rond de thema’s ‘Inkomenssteun’ en ‘afhankelijkheid’. 


Scholars bezoeken de veenkoloniën en worden uitgedaagd om mee te denken over de situatie aldaar. Door gesprekken te initiëren, kunnen ervaringen gedeeld worden. Hoe gaat een boer in Australië bijvoorbeeld om met zijn afhankelijk van slechts één gewas (graan) op zijn bedrijf. Hoe zijn visies op produceren voor de wereldmarkt, welke uitdagingen ziet men naar de toekomst toe. Met name inspiratiebijeenkomsten en intervisiesessies zijn een belangrijk kennisuitwisselingmedium.

 

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

voor pdf versie poster zie hier