Soja van Nederlandse bodem

Binnen dit praktijknetwerk wordt de beschikbare kennis over de teelt van Soja verzameld. Samen met deskundigen wordt dit verder uitgebouwd en verspreid. Er leven nog een heleboel vragen ten aanzien van de optimale teelt.


Door op percelen te experimenteren met zaaisystemen, bemestingsstrategieën, onkruidbestrijding, effect van Rhizobium etc. (o.a. via aanleggen van demostroken) willen de telers ervaring opdoen en deze met elkaar delen. Alleen als er naast betere rassen voor de Nederlandse klimatologische omstandigheden ook gewerkt wordt aan een optimalisatie van de teelt, zijn er in de toekomst opbrengsten te bereiken die de basisvormen voor een concurrerend saldo.

Zoekwoorden: soja, teeltkennis

Bijeenkomst “Soja van Nederlandse Bodem”

Zo’n 35 deelnemers aan het praktijknetwerk en geïnteresseerde telers voor deze nieuwe teelt kwamen op 7 maart 2014 bijeen in Valthermond.


De inleiders op deze middag; Martijn Buijse, Aart den Bakker en Gert Brommer allen van Agrifirm Plant deelden de ervaringen uit de eerste jaren van onderzoek, de afzetmogelijkheden voor Nederlandse soja en de praktijkervaringen van de deelnemers.  In 2013 heeft Albert Jan Knijp uit Anderen voor het praktijknetwerk diverse bemestingsproeven aangelegd op zijn bedrijf.  De uitkomsten gaven goede vertrekpunten voor een optimalisatieslag in 2014 en een gedegen teeltadvies voor de nieuwe en bestaande telers.  Ook in 2014 zal zowel bij Knijp als op PPO verder onderzoek plaats vinden.

Het areaal soja zal in 2014  uitbreiden in het noord oosten. Er hebben zich inmiddels ruim 15 nieuwe telers aangemeld.