Steenmeel

Het project in Musselkanaal wordt in samenwerking met de familie Schrör uitgevoerd door Carpay Advies en de Biogeoloog in opdracht van Agenda voor de Veenkoloniën en de provincies Groningen en Drenthe. Gedurende drie jaar wordt de invloed van het éénmalig opbrengen van steenmeel in bodem en gewas gevolgd. Gewasrotatie: bieten, aardappel, graan.

Voor resultaten zie http://www.steenmeel.info/projecten/akkerbouw-en-tuinbouw/veenkolonien-resultaten-zetmeelaardappelen/


Parallel aan deze proef in opdracht van Agenda voor de Veenkoloniën c.s., is een tweede type steenmeel op hetzelfde perceel en met dezelfde hoeveelheden toegepast in opdracht van Poortershaven. Beide wijzen van onderzoek zijn identiek. Op basis van de positieve resultaten in 2014 wil de familie Schrör de proef voor 2015 uitbreiden naar praktijkschaal. Inmiddels is met een financiële ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe een praktijkproef gestart voor het groeiseizoen 2015 waarbij acht boeren, waaronder fam. Schrör, aan de slag gaan met twee typen steenmeel. Ingezet worden het steenmeel dat in 2014 de beste resultaten liet zien (Bio·Lit) bij familie Schrör en een steenmeel (Actimin-BT) dat in 2013 op de markt is gekomen en waarvan de onderzoekers goede verwachtingen hebben gezien de mineralogische samenstelling ervan. Alle deelnemers zijn klanten van Gebroeders Eckhardt Mengvoeders b.v. uit Jipsinghuizen of van Mulder Granen Musselkanaal BV uit Musselkanaal. Alle betrokkenen leveren een bijdrage in natura om het project mogelijk te maken.

Om de film te bekijken van RTV Noord die van Henk Schrör is gemaakt op de dag van de opening klik op http://www.steenmeel.info/veenkolonien/

Bijlagen:

  • Artikel in Dagblad van het Noorden naar aanleiding van de opening in december 2012

  • De poster die is gemaakt door Agenda voor de Veenkoloniën

  • De persuitnodiging die provincie Groningen heeft uitgedaan ter gelegenheid van de Dag van de Praktijk die in mei dit jaar is georganiseerd bij de fam Schrör

  • De pitch voor de site van Bodem+

Afbeeldingen:

  • Een foto van het inwerken van steenmeel na opbrengen

  • Twee foto’s van de monstercampagne in de bieten in 2013

  • Twee foto’s van de monstercampagne in 2014 (aardappelen)

 

 

Steenmeel: snel betere opbrengst

Zo luidt de titel van een artikel in de Veldpost van 17 oktober 2015. Akkerbouwer Henk Schrör verbeterde de bodem met compost, kippenmest en steenmeel.


Boeren die meedoen aan het steenmeelproject in de Veenkoloniën zien opbrengsten en kwaliteit van het product een jaar na toediening van steenmeel toenemen. De resultaten komen sneller dan het project binnen Agenda voor de Veenkoloniën verwacht had.

Lees hier het complete artikel.