Datum
26 september 2013

Tarrareductie Chichorei

Doel van het praktijknetwerk is om kennis te verzamelen en uit te wisselen over de mogelijkheden om het schonen zo optimaal mogelijk uit te voeren (zoveel mogelijk grond uit de partij schonen en daarnaast de verliezen aan cichoreiwortels zo beperkt mogelijk houden).


Ook over de invloed van teeltmaatregelen in het veld op het schonen van cichorei zal kennis verzameld en uitgewisseld worden. De kennis zal ook verspreid worden naar de andere cichoreitelers in Nederland.

Trefwoorden: teeltoptimalisatie, tarrareductie, kostenbesparing, Chichorei


Reinigen cichorei is rendabel

In de Boerderij van 13 oktober 2015 wordt aandacht besteed aan het praktijknetwerk Tarrareductie cichorei.

Verminderen van tarra bij het verladen van cichorei levert de keten voordeel op, blijkt uit onderzoeksresultaten.

Lees hier het volledige artikel.