Datum
26 september 2013

Teelt lelie uitgangsmateriaal uit de grond

Het praktijknetwerk heeft als doel om een nieuwe, duurzame keten te stichten voor virusvrij lelie uitgangsmateriaal geteeld uit de grond. Een keten van onderzoek,veredeling, toeleveranciers, belangenorganisaties en broeierij dienen op elkaar afgestemd te zijn.


Echter doen zich een aantal knelpunten op teeltgebied voor die opgelost dienen te worden. Het praktijknetwerk wil door met diverse ketenspelers kennis uit te wisselen nieuwe ideeën creëren om tot oplossingen te komen voor deze knelpunten. 

Zoekwoorden: teeltoptimalisatie, lelieteelt, ketenontwikkeling