Datum
26 september 2013

Veenbronnen

Binnen het praktijknetwerk wordt kennis verzameld over de mogelijkheden om verliezen bij energieverbruik her te gebruiken in de regio. Dit project beoogd de duurzaamheid te vergroten.


De beginperiode van het netwerk zal gekenmerkt worden door het formuleren van ideeën. Bij de aanvang is te denken aan:

  • Het terugwinnen van warmte bij luchtwassers
  • Energiebesparing op het varkensbedrijf
  • Reststromen vanuit de akkerbouw
  • De productie van energie
  • Gebruik van zonnepanelen en alternatieve toepassingen
  • Samenwerking in de regio op energiegebied
  • Toepassing van kleine windmolens
  • Licht in veehouderijen

 

Zoekwoorden: energiebesparing en energieproductie

Veenbronnen en Veenstroom werken samen voor zonnestroom

Op woensdag 21 mei jl. heeft de Veenbronnen, een actieve groep varkenshouders uit de Veenkoloniën, een overeenkomst getekend met VEENstroom (onderdeel van de Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a.).


Namens de Veenbronnen tekende DLV adviseur Gerben de Vries en namens VEENstroom, voorzitter Mart Drissen. De overeenkomst houdt in dat er gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om zonnestroom op te wekken op de daken van de stallen en op welke manier de inwoners van de Veenkoloniën hiervan kunnen profiteren. De kansen voor zowel de ondernemers als de burgers/inwoners worden hierbij in kaart gebracht. Meer informatie over het project en de voorgang ervan wordt via de winkel van VEENstroom in Veendam gratis ter beschikking gesteld aan belangstellenden.

VEENstroom wil op deze manier gestalte geven aan haar inzet om de winkel als lokaal informatiepunt/loket voor duurzaamheid in de Veenkoloniën verder te ontwikkelen. De coöperatie is een burgerinitiatief met als doel het gebruik en de opwek van duurzame energie te bevorderen en daarmee een stimulans te zijn voor de economische- en welzijnsontwikkeling in de eigen regio.
Voor de varkenshouders is het belangrijk dat de inwoners van de Veenkoloniën meer betrokken raken bij de varkenshouderij. Naast de duurzame productie van goed varkensvlees zien de varkensboeren de gezamenlijke productie van duurzame energie in de vorm van zonnestroom als een goede mogelijkheid om de betrokkenheid te vergroten.
Door de gesloten overeenkomst komen beide doelenstellingen samen

De Veenbronnen - column Hein in ’t Hout, varkenshouder te Veendam

Om te voorkomen dat de Veenkoloniën verpauperen wordt extra geld in het gebied geinvesteerd. De Veenbronnen is de naam van een netwerk dat onlangs is ontstaat in de Veenkoloniën. Dit netwerk bestaat uit een groepje varkenshouders die, onder leiding van DLV, gaan uitzoeken of het mogelijk is energiebesparing op het varkensbedrijf te realiseren.

Lees hier de hele column