Datum
26 september 2013

Waterberging Veenkoloniën

Dit praktijknetwerk heeft tot doel om de wijken (waterverbindingen) in de Veenkoloniën (meer) in te zetten voor:


  • Watertransport en wateropslag;
  • De ontwikkeling van Agrarische Verbindingszones.

Op deze manier willen we de biodiversiteit stimuleren en verhogen, maar ook de functie van de waterverbindingen behouden.

Door een ander beheer te voeren in de wijken, en mogelijk natuurvriendelijke oevers te creëren, zullen er Agrarische Verbindingszones ontstaan die de biodiversiteit verhogen.
Om deze doelstellingen te bereiken zal er binnen dit praktijknetwerk met 2 grote wijken geëxperimenteerd worden om te onderzoeken welke minimale inspanningen nodig zijn om bovenstaande doelen te behalen.

Zoekwoorden: wateropslag, waterbeschikbaarheid, natuur

Poster voor Netwerkbijeenkomst 2 december 2014

Bekijk hier de pdf-versie van de poster welke gemaakt is voor de Netwerkbijeenkomst van 2 december.

Stuwen voor waterberging geplaatst

In juni zijn er bij 2 boeren in Valthermond stuwen in de wijken geplaatst om zo in tijden van regenval het water langer te kunnen vasthouden.


De stuwen zijn geplaatst in de beoogde wijken van Mts. Stuut en Mts. Mencke  Om de effecten hiervan daadwerkelijk te meten, zijn er bij Mts. Mencke 2 peilloggers geplaatst: 1 in de wijk, en 1 in de aangrenzende kavel. Zo kunnen we op professionele wijze, in samenspraak met externe deskundigen, metingen verrichten. Voor de wijk bij Mts. Stuut is een beheerplan opgesteld om in combinatie met water vasthouden middels een stuw, effecten van beheertypen op de ecologie te kunnen bepalen. Denk hierbij aan variaties in het maaibeheer. Gedurende het seizoen zullen de effecten van bovengenoemde maatregelen worden gemonitord en gerapporteerd.

Met het praktijknetwerk waterberging wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor efficiënter waterbeheer/ wateropslag in de wijken en wat verschillende soorten voor effecten hebben op de ecologie. 

Stuwen van water

Maart 2014 - Praktijknetwerk Waterberging veenkoloniën

Het is inmiddels voorjaar, en we staan op het punt om te beginnen met de concrete invulling in de wijken. In de onderzoeksfase is er gezocht naar de verschillende mogelijkheden voor het vasthouden van water en ecologisch beheer in de wijken.


Tijdens deze fase heeft o.a. het waterschap Hunze & Aa’s bodemprofielen genomen om te kijken wat de hydrologische toestand van de desbetreffende wijken is. Dit heeft geresulteerd in de volgende concrete plannen: in de wijk bij H. Stuut gaan we aan de gang met ecologisch beheren van de wijk, met verschillende vormen van beheer door bijvoorbeeld “ritssluiting” maaien en om-en-om korven. In de wijk van H. Mencke gaan we binnenkort een stuw plaatsen, op dit moment wordt bepaald welk type het wordt. Met deze stuw willen we kijken wat het watervasthoudend vermogen van een wijk met stuw is, en wat dit oplevert in de zomer voor de bodem. Gedurende het voorjaar en zomer zullen we met regelmaat monitoren naar de effecten van het beheer en de stuw.