Datum
31 juli 2013

Verslag werkbijeenkomsten Samen de helft minder spuiten

Juli 2013
Het praktijknetwerk “Samen de helft minder spuiten (SMS)” is zo snel mogelijk van start gegaan nadat de beschikking over de subsidietoekenning is ontvangen. Daardoor konden de ideeën van de initiatiefnemers nog tijdens het huidige groeiseizoen worden toegepast in de bietenteelt.


In lokale werkbijeenkomsten bij de deelnemende boeren passen de loonwerkers hun methode toe. De methode bestaat uit precisie rijenspuit bewerking, in samenhang met een tweede werkgang van schoffelen (en soms aanaarden). In overleg voeren de loonwerkers daarbij soms een praktijkexperiment uit. Elke werkbijeenkomst stond in het teken van een specifiek thema.
Het doel van de werkbijeenkomsten is om samen conclusies te trekken over hoe er bij de specifieke omstandigheden van de plaats en het moment zo zuinig mogelijk kan worden omgegaan met het middelengebruik. Maar het is uiteraard de boer die daarover beslist.

Experimenten, discussies en conclusies
Van volveldspuit naar rijenspuit
Als het onkruid hoog is opgeschoten en de bieten groot zijn, is de rijenspuit wellicht de enige manier om het onkruid effectief te raken. Bij alle percelen waar er veel en grote onkruiden aanwezig waren trokken de aanwezigen de conclusie dat eerder beginnen met rijenspuit (en dus eerder te stoppen met de volveldspuit) waarschijnlijk beter was geweest.
 

Spuiten en schoffelen
Bij een perceel in Bellingwolde is een experiment met het schoffelen gedaan. Twee weken voor de bespuiting met de rijenspuit is eerst met de schoffel gewerkt. Bij deze werkbijeenkomst is een discussie gevoerd over wat beter is: eerst spuiten en dan schoffelen of andersom. De algemene conclusie was dat je beter eerst (en vroeg) kunt spuiten met de rijenspuit. Je hoeft dan minder middel te gebruiken en je kunt nauwkeuriger op het onkruid spuiten. Als het onkruid een week later zichtbaar is verzwakt, kun je het gemakkelijk onderschoffelen.

Kamille
Op één perceel stond onder andere grote kamille. Op dit perceel is expres te weinig gespoten om de kamille volledig te vernietigen. De redenering daarbij is, dat een klein beetje kamille vaak geen grote problemen oplevert bij de bietenoogst. De resultaten op dit perceel zullen speciaal in de gaten worden gehouden.

Aardappelen
De rijenspuit is dit jaar niet gebruikt in de aardappelteelt. In de aardappelteelt is bij het jonge gewas de volveldspuit volop gebruikt. Door de weersomstandigheden met regelmatig een buitje heeft die vroege bespuiting voldoende gewerkt. Daardoor was de rijenspuit niet nodig. Bieten groeien trager. Daarom kwam de rijenspuit wel van pas in de bietenteelt. Bij normale weersomstandigheden zal de rijenspuit in 2014 zowel in de aardappelteelt als in de bietenteelt worden ingezet.

Volgend seizoen

Milieucontrole
In het projectplan van het praktijknetwerk is voorzien dat de milieueffecten in de loop van het najaar vanuit drie invalshoeken worden beoordeeld: vanuit de waterkwaliteit, vanuit de bodemkwaliteit en vanuit het effect op flora en fauna.

Voorjaarsbijeenkomst
De resultaten van de werkbijeenkomsten en de milieueffecten zullen worden besproken op een bijeenkomst die half mei 2014 zal worden georganiseerd. Dan zullen ook de economische aspecten aan de orde worden gesteld.

Vergelijking met GPS in 2014
Het is nog onzeker, maar hopelijk kunnen in 2014 bij de werkbijeenkomsten ook vergelijkingen worden gemaakt met GPS gestuurde behandelingen met de rijenspuit, gevolgd door de nodige vervolgbewerkingen.

Voor een uitgebreider verslag zie de bijlage